de experts

 Krzysztof Dobrowolski-Onclin was in september 2013 de eerste die een lezing hield voor Cultuur Op De Eilanden. Sindsdien heeft hij tal van lezingen en rondleidingen voor ons verzorgd over de meest uiteenlopende onderwerpen (De Gouden Eeuw, Vladimir Malevich, Laurence Alma Tadema, Graffiti, New York, Symboliek op euromunten enz., enz.) Hij doceert sinds vele jaren bij de Vrije Academie en daarnaast is hij mede-organisator van lezingen en excursies bij Bureau Boeiend. www.bureauboeiend.nl

 Liesje Schreuders is schrijver en docent literatuurgeschiedenis en Nederlands. Zij studeerde literatuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Op haar zestiende debuteerde zij met de roman ‘Aan de wilde kant’. Zij was eindredacteur van Arabesken, het tijdschrift van het Louis Couperus Genootschap en geeft nu lezingen bij de Vrije Academie en Bureau Boeiend. www.bureauboeiend.nl

 Max Put is zelfstandig en een breed georiënteerde kunsthistoricus die al jaren cursussen, lezingen, rondleidingen en stadswandelingen voor verschillende opdrachtgevers verzorgt. Favoriete onderwerpen zijn de schilderkunst van de Gouden Eeuw, maar ook Rothko, Van Doesburg, architectuur en zijn specialisme Japonisme.

 

 Esther Bruggink is kunstenaar en professioneel rondleider in het Rijksmuseum. Als kunstenaar verwierf ze bekendheid met beeldhouwen en videokunst.
In haar huidige werk verbindt ze thema’s uit sprookjes, mythes en de klassieke kunstgeschiedenis aan haar persoonlijke belevingswereld. Transparante en lichte materialen geven haar figuren iets kwetsbaars en vluchtigs – alsof ze aarzelen tussen een wereld van verlangen en van concrete beperking. www.estherbruggink.nl

 Benjamin Rous (1979) studeerde Mediterrane Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde binnen dat vakgebied aan dezelfde universiteit in 2010. Hij is werkzaam als coördinator aan het NICAS, een instituut in Amsterdam dat onderzoek doet naar verval en behoud van cultureel erfgoed. Sinds hij als tiener een uitvoering van Verdi’s Aida zag ontwikkelde hij een levenslange passie voor de opera. Hij schrijft toelichtingen en geeft inleidingen voor de Nationale Opera en de Nederlandse Reisopera. Daarnaast begeleidt hij regelmatig opera- en muziekreizen in het buitenland. Opera – een geschiedenis in 27 sleutelwerken (2019, Van Oorschot) is zijn eerste boek. albaklassiek.nl

 Michel Krielaars is journalist en schrijver. Hij is historicus en deed Slavistiek als nevenstudie. Krielaars is chef Boeken van NRC Handelsblad en was vanaf 2007 Rusland-correspondent voor die krant. Een van zijn meest succesvolle boeken is Het brilletje van Tsjechov, waarin hij in de voetsporen van Anton Tsjechov door Rusland reist. Voor dit boek kreeg hij de Bob den Uyl Prijs voor het beste reisboek van 2014.

 

Wendelien van Welie is werkzaam als docent Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen aan de Universiteit van Amsterdam. Ze schreef haar proefschrift over verluchte handschriften van Brunetto Latini’s Livre dou Trésor, een populaire encyclopedische tekst die met name in de 13e en 14e-eeuw grote populariteit genoot in het noorden van Frankrijk. Wendelien geeft colleges en doet onderzoek op diverse terreinen als Karolingische kunst, Kunst als verbeelding van de macht, en naar iconografische kwesties als het voorkomen van handschoenen in de kunst, varkensneuzen, ontblote borsten, etc. Momenteel werkt zij als gastconservator aan een tentoonstelling over het Lichaam in de Middeleeuwen, met als titel Body Language, die vanaf 25 september 2020 te zien zal zijn in Museum het Catharijneconvent in Utrecht.

Huub Kaak
Naast kermisbokser, docent geschiedenis, verhuizer, barman, tekstredacteur en luizenmoeder avant la lettre (niet per se in die volgorde en zeker niet allemaal tegelijk) richtte hij voor meerdere Nederlandse musea tentoonstellingen in. In de kunst gaat zijn belangstelling heden ten dage vooral uit naar de ‘outcasts’, de ‘drifters’, de ‘hobo’s’ en de ‘verschoppelingen’ oftewel naar ‘de rafelranden’ en naar ‘de keerzijde’ van “alles wat groeit en bloeit en ons altijd weer boeit.

Jos Beishuizen, was hoogleraar Onderwijskunde Vrije Universiteit Amsterdam. 
Hij houdt van doceren en werd diverse malen door de studenten tot docent van het jaar verkozen.